ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρακάτω όρους, πριν χρησιμοποιήσετε το website xrisimanea.com. Η χρήση του website δηλώνει ότι έχετε αποδεχτεί τους όρους αυτούς. Εάν δεν τους αποδέχεσθε, μην χρησιμοποιήσετε το website(xrisimanea.com).

Περιορισμός ευθύνης

Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, το xrisimanea.com δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης των σελίδων, επιλογών και περιεχομένων του xrisimanea.com στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος.

Τα περιεχόμενα του xrisimanea.com παρέχονται «όπως ακριβώς είναι» χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο.

Το xrisimanea.com δεν εγγυάται ότι οι σελίδες και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται.

Το xrisimanea.com δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλη συγγενική ιστοσελίδα ή οι εξυπηρετητές «servers» μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή σας, σας παρέχονται χωρίς «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά. Το xrisimanea.com δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους

Με δεδομένη τη φύση και τον όγκο του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, το xrisimanea.com δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του xrisimanea.com.

Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο xrisimanea.com δεν θα πρέπει σε καμιά περίπτωση να θεωρούνται ως έγκυρες πληροφορίες, συμβουλές ή ως παραίνεση για συγκεκριμένη ενέργεια.

Περαιτέρω, ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι επισκεπτόμενος τις σελίδες περιεχομένου και χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του xrisimanea.com είναι πιθανό να εκτεθεί σε περιεχόμενο απρεπές, ενοχλητικό, προσβλητικό, ανήθικο, χυδαίο, παραπλανητικό, παράνομο κλπ. Σε καμία περίπτωση δε μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο το xrisimanea.com για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία που τυχόν υποστούν οι χρήστες του, λόγω της έκθεσής τους σε περιεχόμενο τέτοιου είδους.

Σχόλια

Ο διαχειριστής του xrisimanea.com υποχρεούται να διαγράφει σχόλια που παραβιάζουν το νομικό πλαίσιο περί ελευθερίας του λόγου όταν τα εντοπίζει ή γενικότερα τη νομοθεσία, από τη στιγμή που το διαπιστώσει ο ίδιος ή του κοινοποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο η παραβίαση και όταν αυτό εν τέλει καταστεί τεχνικά δυνατό. Ο διαχειριστής κοινοποιεί τους λόγους της διαγραφής μόνον αν το κρίνει απαραίτητο.

Ο σχολιαστής ενός άρθρου αποδέχεται με την υποβολή αυτών πως τα σχόλιά του δε διέπονται από κανενός είδους πνευματικά δικαιώματα του ίδιου ή τρίτου προσώπου και πως το περιεχόμενο των σχολίων του είναι ελεύθερο προς χρήση από τρίτους χωρίς περιορισμούς.

Ο σχολιαστής δεν έχει τη δυνατότητα να διαγράψει σχόλια μετά τη δημοσίευσή τους. Μπορεί όμως να απευθυνθεί σχετικό αίτημα με απoστολή email προς το διαχειριστή του ιστοχώρου προκειμένου να διαγραφεί κάποιο σχόλιό του. Αυτό το αίτημα θα γίνει αποδεκτό ή/και θα ικανοποιηθεί μόνο όταν αυτό καταστεί δυνατό και μόνο αν ο σχολιαστής έχει αφήσει μια έγκυρη email διεύθυνση όταν κατέθεσε το σχόλιό του. Η διαγραφή θα λάβει χώρα μόνον αφότου ο σχολιαστής απαντήσει στο μήνυμα επιβεβαίωσης που θα του στείλει ο διαχειριστής του xrisimanea.com.

Ιστοχώροι Τρίτων

Το xrisimanea.com δύναται να σας συνδέσει με άλλους ιστοχώρους στο διαδίκτυο. Οι ιστοχώροι εκείνοι πιθανόν να περιέχουν πληροφορίες ή υλικό το οποίο πιθανόν να εκληφθεί ως ακατάλληλο ή προσβλητικό από ορισμένους ανθρώπους. Αυτοί οι άλλοι ιστοχώροι δεν τηρούν υπό τον έλεγχο του  xrisimanea.com και εσείς αναγνωρίζετε και αποδέχεσθε το γεγονός. Το xrisimanea.com δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για την ακρίβεια διατύπωσης ή περιγραφής προϊόντων ή υπηρεσιών, συμμόρφωση προς τα δικαιώματα πνευματικής περιουσίας, νομιμότητα, αξιοπρέπεια ή οποιοδήποτε άλλο θέμα, πλευρά ή άποψη περί αυτών των ιστοχώρων. Η ύπαρξη αυτής της σύνδεσης (link) δεν υπονοεί υιοθέτηση κανενός ιστοχώρου από το xrisimanea.com  ή την ύπαρξη κάποιας σχέσεως αυτής με τους χειριστές του άλλου ιστοχώρου.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή (ολική ή μερική) του περιεχομένου του ιστότοπου https://xrisimanea.com/ με οποιονδήποτε τρόπο, όπως: ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό, ηχογράφησης ή άλλο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη. Σύμφωνα με τον Ν. 2121/1993 και τους κανόνες Διεθνούς Δικαίου πού ισχύουν στην Ελλάδα.

NUTZUNGSBEDINGUNGEN – DATENSCHUTZRICHTLINIEN

Bitte lesen Sie die folgenden Bedingungen sorgfältig durch, bevor Sie die Website xrisimanea.com nutzen. Die Nutzung der Website bedeutet, dass Sie diese Bedingungen akzeptiert haben. Wenn Sie diese nicht akzeptieren, verwenden Sie die Website (xrisimanea.com) nicht.

Haftungsbeschränkung

Xrisimanea.com haftet unter keinen Umständen, einschließlich Fahrlässigkeit, für Schäden, die dem Besucher der Seiten, Auswahlen und Inhalte von xrisimanea.com von sich aus und unter Kenntnis der hierin enthaltenen Bestimmungen entstehen.

Der Inhalt von xrisimanea.com wird «wie besehen» ohne ausdrückliche oder stillschweigende Garantie bereitgestellt.

Xrisimanea.com garantiert nicht, dass die Seiten und Inhalte ohne Unterbrechung und ohne Fehler bereitgestellt werden und dass Fehler korrigiert werden.

Xrisimanea.com garantiert nicht, dass dieselbe oder eine andere verbundene Website oder die Server, über die sie Ihnen zur Verfügung gestellt werden, ohne «Viren» oder andere schädliche Komponenten bereitgestellt werden. Xrisimanea.com garantiert in keinem Fall die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verfügbarkeit der Inhalte, Seiten, Dienste, Optionen oder deren Ergebnisse

In Anbetracht der Art und des Umfangs des Internets haftet xrisimanea.com unter keinen Umständen, einschließlich Fahrlässigkeit, für Schäden, die dem Benutzer der Seiten, Dienste, Optionen und Inhalte von xrisimanea.com entstehen.

Der Inhalt und die Informationen auf xrisimanea.com dürfen in keiner Weise als gültige Informationen, Ratschläge oder Warnungen für bestimmte Maßnahmen ausgelegt werden.

Darüber hinaus versteht und akzeptiert der Benutzer, dass es durch den Besuch der Inhaltsseiten und die Nutzung der Dienste von xrisimanea.com möglich ist, unanständigen, nervigen, beleidigenden, unmoralischen, vulgären, irreführenden, illegalen usw. ausgesetzt zu sein. In keinem Fall kann der Verantwortliche haftbar gemacht werden. xrisimanea.com für Schäden oder Verletzungen, die seine Benutzer aufgrund ihrer Exposition gegenüber solchen Inhalten erleiden können.

Bemerkungen

Der Administrator von xrisimanea.com ist verpflichtet, Kommentare, die gegen den gesetzlichen Rahmen für die Meinungsfreiheit verstoßen, zu löschen, wenn er sie oder das Gesetz im Allgemeinen findet, sobald er den Verstoß in irgendeiner Weise herausfindet oder meldet und wenn er technisch endlich möglich ist . Der Administrator teilt die Gründe für die Löschung nur mit, wenn er dies für erforderlich hält.

Der Kommentator eines Artikels akzeptiert, indem er erklärt, dass seine Kommentare keinem Urheberrecht derselben oder einer dritten Person unterliegen und dass der Inhalt seiner Kommentare für Dritte ohne Einschränkungen frei ist.

Der Kommentator kann Kommentare nicht löschen, nachdem sie veröffentlicht wurden. Sie können jedoch eine Anfrage stellen, indem Sie eine E-Mail an den Administrator der Website senden, um einen Kommentar zu löschen. Diese Anfrage wird nur akzeptiert und / oder erfüllt, wenn dies möglich ist und nur, wenn der Kommentator beim Absenden eines Kommentars eine gültige E-Mail-Adresse hinterlassen hat. Das Löschen erfolgt erst, nachdem der Kommentator auf die vom Administrator von xrisimanea.com an ihn gesendete Bestätigungsnachricht geantwortet hat.

Websites von Drittanbietern

Xrisimanea.com kann Sie mit anderen Websites im Internet verknüpfen. Diese Websites können Informationen oder Materialien enthalten, die von einigen Personen als unangemessen oder anstößig empfunden werden. Diese anderen Websites unterliegen nicht der Kontrolle von xrisimanea.com und Sie erkennen die Tatsache an und akzeptieren sie. Xrisimanea.com ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit des Wortlauts oder der Beschreibung von Produkten oder Dienstleistungen, die Einhaltung des Urheberrechts, der Rechtmäßigkeit, der Würde oder anderer Angelegenheiten, Aspekte oder Meinungen zu diesen Websites. Das Vorhandensein dieses Links impliziert nicht die Annahme einer Website durch xrisimanea.com oder das Bestehen einer Beziehung zu den Betreibern der anderen Website.

REPUBLIKATION, Reproduktion (ganz oder teilweise) des Inhalts der Website https://xrisimanea.com/ ist in keiner Weise untersagt, wie zum Beispiel: elektronisch, fotokopiert, aufgezeichnet oder auf andere Weise, ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Herausgebers.